napelemes rendszer mezőgazdaságban

Napelemes pályázat kertészetek, állattartó telepek, borászatok és élelmiszeripari cégek számára.

2018 februárjában nyílik meg egy újabb pályázati kiírás, ami lehetőséget kínál napelemes rendszerek telepítéséhez. A pályázati kiírás a mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítását elősegítő beruházásokhoz nyújt támogatást.

A “VP5-4.1.6-4.2.3-17 Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása” című pályázati felhívásra 2018. február 18-tól lehet benyújtani a pályázatokat. Kertészeti üzemek (fóliaházak, üvegborítású növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek), állattartó telepek, élelmiszeripari- és borászati üzemek indulhatnak a kiíráson, és energia megtakarítást eredményező beruházásaik finanszírozásához nyerhetnek vissza nem térítendő támogatást. Mint általában minden energiahatékonysági pályázatnál, itt is a komplex beruházásokat megvalósító projektek élveznek elsőbbséget. Jó hír viszont, hogy lehet csak napelemes rendszer telepítésére is pályázni, akár háztartási méretű rendszerre (50 kW alatti teljesítmény) vagy akár kiserőmű szintű (50 kW-nal nagyobb) napelem park kiépítésére is.

napelem mezőgazdaság

 

További információ a pályázati kiírással kapcsolatban:

Horváth Zsolt 06 30 180 3177

Napelemes beruházásokkal kapcsolatos információ:

Horváth Zoltán 06 20 330 2199

info@solarkonstrukt.hu

 

Pályázati kiírás rövid összefoglalója:

 

Megnevezés:

VP5-4.1.6-4.2.3-17 – Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása

Célterületek
 • 1. célterület – Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban.

 • 2. célterület – Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben.

Támogatást igénylők köre:
 • 1. célterület esetén Mezőgazdasági termelők, aki az utolsó lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

 • 2. célterület esetén azok a mezőgazdasági termelők borászati termék feldolgozására vagy előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul;

 • Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások élelmiszeripari alaptevékenységük Annex I. termék feldolgozására, illetve alaptevékenységük borászati termék feldolgozására irányul;

 • A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében kizárólag termelői csoport, termelői szervezet, mg-i termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt esetében van lehetőség.

Támogatható tevékenységek:

Kertészeti üzemek (fóliaházak, üvegborítású növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek) energiahatékonysági beruházásai

 • külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere/ korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése

 • fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése

 • világítási rendszerek korszerűsítése

 • temperált levegőjű létesítmények techn.-i rendszereinek energetikai korszerűsítése;

 • Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók szabályozott légterű tárolóként való hasznosítását lehetővé tevő korszerűsítése

Kertészeti üzemek megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

Állattartó gazdaságok energiahatékonyságának javítása

 • hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteség csökkentése;

 • fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése;

 • Világítási rendszerek korszerűsítése;

 • Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése

Állattartó gazdaságokban megújuló energiát hasznosító technológiák alkalmazása

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia)

Élelmiszeripari- és borászati üzemek energiahatékonyságának javítása

 • Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése

 • fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése

 • Világítási rendszerek korszerűsítése

 • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése

Élelmiszeripari- és borászati üzemek megújuló energiát hasznosító technológiák alkalmazása

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény kielégítése megújuló en.forrásból. (napkollektorok, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek, geotermikus energia, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia

A projekttel kapcsolatos legfontosabb elvárások
 • Az energiafelhasználás csökkentését célzó tevékenységek esetén legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás.

 • A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő.

 • A projekt eredményeképp megtermelt villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását, az értékesített energia mennyisége nem lehet több mint az üzem által vásárolt energia mennyisége.

Támogatás mértéke:
 • közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a,

 • a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

 • Az 1. célterület esetében fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

 • Az 1. célterület esetében a kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Támogatás összege

Max. 500 millió Ft

Támogatási keret:
 1. célterület 30 milliárd Ft

 2. célterület 5 milliárd Ft

Benyújtás:

2018. február 18-tól

Ajánlott cikkek