fbpx

NAPELEM

Szabályozási környezet

A háztartási méretű napelemes erőműveket maximum 50kW (hálózatra táplálási) teljesítményhatárig lehet létesíteni. Az ennél nagyobb teljesítményű, vagy a hálózatra saját transzformátoron keresztül csatlakozó napelemes rendszerek a Kis Erőmű megnevezés alá tartoznak, 50MW névleges teljesítőképességig.
Ezek a rendszerek szigorúbb engedélyeztetési eljáráson kell, hogy átessenek, és az általuk megtermelt energiát 0.5 MW alatt a KÁT rendszerben illetve 0.5 MW fölött a 2017 januárban életbe lépő METÁR rendszeren belül értékesítheti a beruházó. A demonstrációs projektek, vagyis forradalmi technológiával készülő erőművek szintén tartozhatnak KÁT rendszerbe. A METÁR rendszer életbe lépéséig, 50kW fölött az összes megújuló energiát használó, KÁT szerződéssel még nem rendelkező Kis Erőműnek lehetősége van a KÁT rendszerben eladni a megtermelt energiáját.

KÁT rendszer felépítése 2016. április 1-től:

kat merlegkor 02

A KÁT rendszer szisztémája, hogy a megújuló energiaforrásokból származó energiát egy jogszabályban meghatározott fix áron, kötelező jelleggel átveszi, és a KÁT-mérlegkör felelőse, a MAVIR értékesíti a villamosenergia-piacon. A támogatás finanszírozásához szükséges összeget a nem kommunális fogyasztók által megfizetett áramdíjakból fedezi a MAVIR.
A támogatási rendszerben való termelés idejét a Magyar Energetikai és Közmű Hivatal állapítja meg. A támogatás időtartama a megtérülés időtartamát jelenti, tehát addig lehet a KÁT rendszerben eladni emelt áron az energiát, amíg meg nem térül a beruházás. Ezután már csak piaci áron adható el az energia.
A támogatás időtartamát csökkentheti, ha van a megtérülést gyorsító tényező, vagyis, a beruházás egyéb támogatással készült el, ami így csökkentette a beruházó önköltségét. Szélsőséges esetben, ha a kiserőmű nagy százalékban csak támogatásból épült akár azt is mondhatja a MEKH, hogy a beruházás piaci áron is meg fog térülni, ártámogatás nélkül, tehát a termelő nem kerülhet be a KÁT rendszerbe.
A jelenlegi KÁT villamos energia ára: 31,77 Ft/kWh

METÁR rendszer felépítése

Az új rendszer működése az alábbi képen látható. Alapvetően kétfelé lehet osztani a napelemes erőművek támogatását a rendszeren belül. A KÁT rendszer továbbra is ugyanúgy fog működni, mint ezelőtt. Az új prémium rendszerben hasonlóan a KÁT rendszerhez lesz egy meghatározott támogatotti ár, azonban az energiát a piacon a termelőnek kell értékesítenie. A támogatást, vagyis a prémiumot az eladott energiamennyiség után kapja a termelő. A prémium mértéke a meghatározott támogatott ár és a versenypiaci ár különbsége. Ami azt jelenti, hogy a támogatotti árat mindenképp megkapja a termelő. A kérdés csak annyi, hogy mennyi energiát tudott eladni.
Az új rendszer bevezetésétől azt remélik, hogy a piaci árak változása befolyásolni fogja a megújuló energiával termelőket és akkor termelnek majd többet mikor magas az ár, vagyis szükség van energiára, ha pedig alacsony az ár, vagyis nincs szükség energiára, kevesebbet termelnek és így kiszámíthatóbbá, kiegyensúlyozottabbá teszik a hálózat működését.
A piaci kiszámíthatóság érdekében a támogatási összeget, feltételeket jogszabályban fogják rögzíteni.
A bázis átvételi árak technológia típusonként illetve méretkategóriánként kerülnek differenciálásra, igazodva az eltérő beruházási és üzemeltetési költségekhez.
A fix átvételi idő és az átvételi árak jogszabályban kerülnek rögzítésre.

A METÁR rendszerében fix támogatási időtartam van meghatározva, 15 év, szemben a KÁT rendszerével. A támogatás mértéke ehhez igazodva kerül meghatározásra.

metár kát rendszer összefoglaló ábra

Támogatási kategóriák a METÁR bevezetésétől:

 • <500 kW: A legkisebb, 0,5 megawatt (MW) kapacitás alatt ugyanaz a kötelező átvételi rendszer (KÁT) vonatkozik az erőművekre, mint eddig, kivételt a szélerőművek jelentenek.
  A jelenlegi KÁT villamos energia ára: 31,77 Ft/kWh
 • 500-1000 kW: A 0,5 és 1 megawatt közötti termelők a METÁR speciális, egyedi támogatásokkal ellátott rendszerébe tartoznak. Az ebbe a kategóriába tartozó zöldenergia-termelők prémium típusú támogatást kaphatnak, de ezt pályázat nélkül is megszerezhetik, a szélerőműveket kivéve. A támogatott árat esetükben kormányrendelet határozza meg, hasonlóan a jelenlegi KÁT-árakhoz. A támogatás alá eső maximális villamosenergia-mennyiséget a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) határozza meg.
 • 1000 kW<: Az 1 megawatt feletti, megújuló energiákat hasznosító erőművek szintén a prémium támogatási rendszerbe tartoznak. Pályázniuk kell a támogatásra. A támogatás pályáztatása a legalább 1 megawattos erőművekre és a szélerőművekre kötelező.

Szükséges engedélyek

50 kW-500 kW névleges teljesítményig:

 • Építési engedély a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivataltól (MKEH), (500 kW-ig a szigetüzemű rendszerek nem igényelnek építési engedélyt, csak ha Natura 2000 területre épülnek).

500 kW-5000 kW névleges teljesítményig:

 • Építési engedély a MKEH-től
 • Kiserőműi összevont engedély MEKH-tól

5000 kW-50,000 kW névleges teljesítményig vagy 120 kV-on történő csatlakozáskor:

 • Építési engedély a MKEH-től
 • Kiserőműi összevont engedély MEKH-tól
 • MAVIR rt.-től külön engedély
 • Megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni és elfogadtatni az elosztói engedélyessel.

Engedélyeztetés folyamata:

Az engedélyeztetés folyamata nagyon szigorú, az összes esetben az alábbi tervdokumentáció benyújtása szükséges:

Engedélyes terv

 • Villamos tervfejezet
 • Tűzvédelmi tervfejezet
 • Régészeti tervfejezet (ha a hatóság kéri)
 • Környezetvédelmi tervfejezet
 • Környezetvédelmi hatástanulmány (hatóság függő)
 • Építészeti tervfejezet (ha középfeszültségű kapcsolóállomás szükséges)
 • Termelői vezeték terv
 • Villamos tervfejezet
 • Régészeti tervfejezet (ha a hatóság kéri)
 • Környezetvédelmi hatástanulmány
 • Kiviteli terv
 • Csatlakozási terv

Építési engedélyt, melyet a területileg illetékes MKEH adja ki az alábbi hatóságok engedélye alapján:

 • Környezetvédelmi és Vízügyi hatóság
 • Építésügyi és Örökségvédelmi hivatal
 • Helyi építésügyi hatóság
 • Út és közműhálózatot fenntartó vállalatok (közútkezelő, helyi útkezelő, vízmű, gázmű, áramszolgáltató)
 • Vezetékjogi engedély
 • Áramszolgáltatói ügymenet.