fbpx
Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvíz kezelési fejlesztései – VP6-7.2.1.4-17

Dóc, József Attila utca, napelemes kivitelezés referencia1Célterületek:

1. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvíz kezelési fejlesztései természetes személyek számára;
2. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvíz kezelési fejlesztései a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti települési önkormányzatok számára.

Támogatást igénylők köre:

Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:
1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni)
2. a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van.

Támogatható tevékenységek:

a) háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése: – villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.
b) háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése: – kútfúrás; – vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását; – háztartási törpe-vízmű.
c) háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése: – egyedi szennyvízkezelő berendezéssel; – tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel

Támogatás mértéke:

Az elszámolható költségek 95%,
1. célterület esetén 6,2 millió Ft
2. célterület esetén 50 millió Ft

Támogatási keret:

2 milliárd Ft

Benyújtás:

2017.március 31-től