Pályázat

Folyamatosan nyomon követjük az aktuális pályázati kiírásokat, amelyekkel támogatás nyerhető napelemes rendszereinkre, esetleg egyéb megoldásainkra is
(elektromos fűtésre, napelemes kandeláberre stb.). Ha nem szeretne lemaradni a pályázati lehetőségekről, iratkozzon fel hírlevelünkre.

LAKOSSÁGI PÁLYÁZATOK, HITELPROGRAMOK
GINOP-8.4.1/A-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelése

Támogatást igénylők köre:

Magánszemélyek
Társasházak
Lakásszövetkezetek

Támogatható tevékenységek:

Hőszigetelés
Fűtési vagy melegvíz-rendszerek korszerűsítésére
Napelemes rendszerek telepítése

Támogatás formája:

Visszatérítendő (hitel)
A hitel pénzneme: HUF
A hitel kamata: 0%/év
Futamidő: max. 20 év
Elvárt saját forrás mértéke: 10%
Törlesztés ütemezése: havonta
5 millió Ft alatti hiteligénylés esetén nincs szükség ingatlan fedezet bevonására!

Hitelösszeg:

Magánszemély esetén 0.5 millió Ft – 10 millió Ft
Társasházi lakások / lakásszövetkezetek esetén 0,5 millió Ft – 7 millió Ft lakásonként

Támogatási keret:

105 milliárd Ft

Benyújtás:

2017.04.27-től

EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK, HITELPROGRAMOK
GINOP-4.1.1-8.4.4-16 – Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

Támogatást igénylők köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek legalább 1 lezárt üzleti évvel, és 1 fő alkalmazottal rendelkeznek,
mezőgazdasági főtevékenységgel rendelkező vállalkozások nem indulhatnak,
2006. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező épületek korszerűsítése támogatható.

Támogatható tevékenységek:

Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:
1. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, épülethatároló szerkezetek hőszigetelése,
2. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászárók cseréje / energia megtakarítást eredményező korszerűsítése,
3. az épületek nyári hő védelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése,
4. fűtési és/vagy használati meleg víz-rendszerek korszerűsítése (pl. kondenzációs kazán, radiátor)
5. központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése,
6. meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása,
Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:
1. napkollektoros rendszer telepítése;
2. brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése;
3. napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm villamosenergia-termelés céljából;
4. hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.

Támogatás mértéke:

Vissza nem térítendő támogatás: 3-50 millió Ft, maximum az elszámolható költségek 45%-a.
Vissza térítendő támogatás: 3-50 millió Ft, maximum az elszámolható költségek 45%-a 2%-os kamat mellett.

Támogatási keret:

59,45 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatás, 32,08 milliárd Ft kölcsön.

Benyújtás:

2017. március 16-tól.

 

GINOP-4.1.2-17 – Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása

Támogatást igénylők köre:

Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek legalább 1 lezárt üzleti évvel, és 1 fő alkalmazottal rendelkeznek,
mezőgazdasági főtevékenységgel rendelkező vállalkozások nem indulhatnak,
2006. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező épületek korszerűsítése támogatható.

Támogatható tevékenységek:

Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:
1. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, épülethatároló szerkezetek hőszigetelése,
2. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászárók cseréje / energia megtakarítást eredményező korszerűsítése,
3. az épületek nyári hő védelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése,
4. fűtési és/vagy használati meleg víz-rendszerek korszerűsítése (pl. kondenzációs kazán, radiátor)
5. központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése,
6. meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása,
Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:
1. napkollektoros rendszer telepítése;
2. brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése;
3. napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm villamosenergia-termelés céljából;
4. hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.

Támogatás mértéke:

Vissza nem térítendő támogatás: 1,5-50 millió Ft, maximum az elszámolható költségek 50%-a.

Támogatási keret:

52,5 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatás

Benyújtás:

2018.január 15-től .

VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvíz kezelési fejlesztései

Célterületek:

1. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvíz kezelési fejlesztései természetes személyek számára;
2. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvíz kezelési fejlesztései a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti települési önkormányzatok számára.

Támogatást igénylők köre:

Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:
1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni)
2. a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van.

Támogatható tevékenységek:

a) háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése: – villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.
b) háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése: – kútfúrás; – vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását; – háztartási törpe-vízmű.
c) háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése: – egyedi szennyvízkezelő berendezéssel; – tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel

Támogatás mértéke:

Az elszámolható költségek 95%,
1. célterület esetén 6,2 millió Ft
2. célterület esetén 50 millió Ft

Támogatási keret:

2 milliárd Ft

Benyújtás:

2017.március 31-től

VP5-4.1.6-4.2.3-17 Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása

Célterületek:

1. célterület: az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti
üzemekben és állattartó gazdaságokban (napelemes rendszerek telepítése).
2. célterület: az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása
élelmiszeripari- és borászati üzemekben (napelemes rendszerek telepítése)

Támogatást igénylők köre:

  • Kertészeti üzemek (fóliaházak, üvegházak, hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposzt üzemek.
  • Állattartó gazdaságok.
  • Élelmiszer ipari és borászati feldolgozó üzemek.

Támogatható tevékenységek:

a) Napelemes rendszer kialakítása.

Projekttel kapcsolatos elvárások:

• Az energiafelhasználás csökkentését célzó tevékenységek esetén legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás.
• A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő.
• A projekt eredményeképp megtermelt villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását, az értékesített energia mennyisége nem lehet több mint az üzem által vásárolt energia mennyisége.

Támogatás mértéke:

Az elszámolható költségek 50%-a, (fiatal gazdák +10%), 1 -500 millió Ft.

Támogatási keret:

35 milliárd Ft

Benyújtás:

2018.február 19-től.